Antalet deltagare i cirklarna är begränsat, och de kan ibland bli övertecknade. Om så blir fallet, väljs deltagarna ut med vårt datorprogram. Anmäler du dig till minst 3 cirklar av max 4 cirklar, ökar dina chanser att komma med högst avsevärt.
Om du anmäler dig till en cirkel där du tidigare hamnat på väntelista och inte kommit med - klicka i rutan "Sökt förut men ej kommit med " i högra kolumnen.
Anmälan måste göras till alla cirklar, även fortsättningsscirklar. För bägge instanserna av en dubblerad kurs anmäler du dig till båda kurserna, med ditt första val först. Alla cirklar är avgiftsbelagda. Allmän cirkel 275 kr; språkcirklar 550 kr. Anmälan är bindande, om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt. Detta innebär att du kan ångra din anmälan inom 14 dagar.
Personuppgifterna kommer att ingå i SUVs databas. De används enbart för vår interna administration och uppgifterna lämnas inte ut till någon utomstående.

OBS! Bekräftelse per e-post att SUV mottagit anmälan innebär inte att den anmälde antagits till cirkel/cirklarna. Särskild kallelse skickas senare till dem, som kunnat beredas plats inom respektive cirkel.
Jag anmäler mig till följande aktiviteter (efter angelägenhetsgrad).
OBS! Anmälan gäller endast för en person!
Den som anmält sig efter detta datum har ingen förtur och kommer med endast i mån av plats.
Välj nummer enligt programmet (titel visas automatiskt)
Viktigt! Om du ändrar din anmälan ange då på nytt SAMTLIGA aktiviteter du vill delta i.
Sista anmälningsdag: torsdag 9 augusti

Jag finns med i Medlemsregistret
Jag är ny hos VPU

 Telefonnummer:  Format: nnnn-nnnnnnn
 

NrTitelSökt förut men ej kommit med.
Ja
Ja
Ja
Ja