Sista anmälningsdag var torsdag 9 augusti

Efter anmälningstidens sista dag kan inga anmälningar till cirklarna göras via hemsidan.

Kontakta expeditionen om du vill göra en sen anmälan.