Sista anmälningsdagen har passerats

Efter anmälningstidens sista dag kan inga anmälningar till cirklarna göras via hemsidan.

Kontakta expeditionen om du vill göra en sen anmälan.