Sista anmälningsdag var fredag 7 december

Efter anmälningstidens sista dag kan inga anmälningar till cirklarna göras via hemsidan.

Kontakta expeditionen om du vill göra en sen anmälan.